Theo Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long, lượng mai vàng ghép phục vụ tết nguyên đán năm nay ở huyện Vũng Liêm chỉ còn trên 20.000 chậu, giảm hơn 30% so với năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *