Hôm nay, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN huyện Long Hồ đến thăm và tặng quà các vị Linh mục, Mục sư, Ban chấp sự, Ban quới chức họ đạo Công giáo, Tin lành các xã Thanh Đức, An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *