Những năm qua Đảng ủy, chính quyền xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo, nhất là hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer  vươn lên ổn định cuộc sống, nhờ vậy tỉ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *