Trong tháng 10, mặc dù có nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dưới 1 năm. Song lượng tiền gởi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *