Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương có nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Vũng Liêm luôn phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *