Là xã điểm của huyện Long Hồ hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018, xã Lộc Hòa đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu này bằng việc phát huy nội lực, tích  cực vận động nhân dân cùng tham gia. Trong đó, đáng chú ý nhất là xây dựng giao thông nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *