Ngày 17/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường để xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *