Tuy còn gặp không ít khó khăn trong sản xuất nhưng năm nay các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định sản xuất, đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng  chung của ngành công nghiệp địa phương và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

 

Theo thống kê của ngành chức năng, năm nay tổng giá trị sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Các sản phẩm có mức tăng trưởng cao là : sản phẩm ngành may, mì gói các loại, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thức ăn phục vụ chăn nuôi. Ngoài việc giải quyết việc làm cho gần 15.000 lao động, trong năm các doanh nghiệp này còn đóng góp khoảng 140 triệu USD vào tồng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tăng 25% so với năm 2011.

Tính đến nay đã có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các khu, tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký 2.759 tỷ đồng và 103 triệu USD./.

Anh Kiệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *