Thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực có nguy cơ cháy – nổ cao,  hôm qua Phòng cảnh sát PCCC cứu hộ – cứu nạn Công an tỉnh đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Công ty TNHH Gas Vĩnh Long .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *