Vận động làm đường GTNT luôn là công tác khó vì không chỉ vận động người dân hiến đất, mà còn có cả cây ăn trái, vật kiến trúc của gia đình. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã huy động sức dân thực hiện tốt tiêu chí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *