Trước nay xuất khẩu lao động được cho là kênh giải quyết việc làm ổn định, hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người lao động. Khác với các năm trước, tình hình xuất khẩu lao động năm nay hết sức thuận lợi . Nhiều nước tăng số lượng tiếp nhận lao động Việt Nam, trong đó đáng chú ý là  thị trường Nhật Bản với nhu cầu nhập khẩu lao động khá cao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *