Sáng nay, Trường đại học Cửu Long tổ chức hội thảo“ 15 năm Đại học Cửu Long hình thành và phát triển”. Nhiều báo cáo tham luận được trình bày tại hội thảo đã thể hiện rõ quá trình hình thành và phát triển của trường cả về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng viên; quy mô đào tạo; chất lượng đào tạo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *