Năm 2014 Bộ Quốc Phòng giao chỉ tiêu cho tỉnh Vĩnh Long tuyển 1.200 tân binh, chia làm hai đợt, mỗi đợt giao 600 tân binh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *