Chủ trương phát triển các khu và cụm tuyến công nghiệp của tỉnh thời gian qua không chỉ góp phần tạo nên một bộ mặt mới cho Vĩnh Long trong phát triển công nghiệp dịch vụ, nâng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh mà còn đảm bảo an sinh xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *