Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận các vấn đề còn ý kiến khác nhau và nghe giải trình về các báo cáo, tờ trình ban hành nghị quyết trình tại kỳ họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *