Ngày 28/6, HĐND huyện Vũng Liêm khóa 11 nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất kiện toàn bộ máy chính quyền cấp huyện, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *