Dũng cảm trong thời chiến, sáng tạo trong thời bình, bằng ý chí và nghị lực của mình, cựu chiến binh Nguyễn Văn Bá đã không khuất phục trước số phận, vượt khó làm giàu, đồng thời giáo dục con cháu, xây dựng gia đình no ấm- hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *