Không chỉ yêu nghề, tận tụy với nghề và ước muốn được cống hiến cả cuộc đời cho nghề nghiệp mình, nhiều nhà giáo còn động viên con cháu nối tiếp truyền thống của gia đình để tham gia vào sự nghiệp trồng người, trở thành những gia đình nhà giáo tiêu biểu. Gia đình cô Nguyễn Kim Phụng ở huyện Vũng Liêm là một điển hình như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *