Điểm sạt lở ven sông Hậu thuộc Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh xảy ra vào năm 2018 làm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 50 hộ dân. Để đảm bảo cho sản xuất và đời sống của người dân, Thị xã Bình Minh đang khẩn trương gia cố điểm sạt lở này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *