Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ở thành phố Vĩnh Long diễn ra ngày càng phổ biến. Thực trạng này đã gây mất trật tự an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan đô thị. Thành phố Vĩnh Long và các ngành chức năng có những giải pháp gì để giải quyết tình trạng chiếm dụng vỉa hè. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *