Cùng với hoạt động học tập chính khóa, những năm qua phong trào Đội trong trường học cũng góp phần quan trọng vun đắp cho học sinh phát triển một cách toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *