Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về Phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, 4 xã cù lao của huyện Long Hồ là địa bàn du lịch sinh thái trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của du khách và doanh nghiệp, du lịch sinh thái ở các địa phương này cần khắc phục nhiều hạn chế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *