Tích cực hưởng ứng các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngoài việc vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *