Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Dự luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14 sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *