Sáng nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát tại Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long về "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật vê hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *