Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự án Luật Kiến trúc. Ông Lưu Thành Công, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *