Biển Đông thời tiết cuối năm bất thường khiến cho chuyến tàu mang Xuân ra Nhà giàn của Đoàn công tác thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải Quân đã phải lỗi hẹn vì không thể cùng đón xuân với cán bộ chiến sĩ trên 4 nhà giàn cụm Phúc Nguyên và Tư Chính. Duy chỉ khi chúng tôi đến với Nhà giàn DK1/10 ở Bãi cạn Cà Mau, thời tiết không phụ lòng người đã giúp cho Đoàn lên được nhà giàn để thăm, chung vui, chúc tết cán bộ, chiến sĩ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *