Để đạo điều kiện cho người dân trong khu vực bị sạt lở nguy hiểm có nơi ở mới an toàn, tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2, từ nay đến năm 2010.

Cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ

Đối tượng được ưu tiên di dời đến các cụm, tuyến dân cư là các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở trong các khu vực bị sạt lở nguy hiểm, số hộ dân đang ở trong nhà sàn đã xuống cấp và số hộ dân còn lại trong vùng ngập lũ trong giai đoạn 1 chưa được bố trí vào các cụm, tuyến dân cư.

Các hộ dân thuộc diện đối tượng của chương trình vào ở trong cụm, tuyến dân cư được vay tiền từ Ngân hàng phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà ở với mức 16 triệu đồng/hộ và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nhà ở với mức 15 triệu đồng/hộ.

Kế hoạch xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 sẽ đảm bảo cho hơn 2.300 hộ dân đang ở trong khu vực bị sạt lở nguy hiểm thuộc các huyện Bình Minh, Bình Tân, Trà Ôn, Tam Bình, Mang Thít, Vũng Liêm, Long Hồ và TP Vĩnh Long được vào sinh sống trong các cụm, tuyến dân cư.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *