Từ nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh tập trung đầu tư 35 công trình giao thông, trường học, nước sạch, chợ với tổng kinh phí trên 35,2 tỷ đồng.

Các công trình đã đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho trên 2400 người Khmer trong tỉnh.

Cụ thể, tại các xã có Chương trình 135 như Loan Mỹ, Tân Mỹ, Trà Côn đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%; 85% đường dal liên ấp, liên xã thông xe 2 bánh cả 2 mùa mưa nắng; trạm xá, trường học được kiên cố và đạt chuẩn; 100% ấp bà con Khmer sinh sống có điện sử dụng trong đó số sử dụng đạt 98%.

Năm 2009, Trung ương tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng cho huyện Tam Bình, Bình Minh, Trà Ôn, Vũng Liêm. Đây là các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhằm tiếp tục hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

 

Ánh Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *