Với những chủ trương, chính sách được ban hành kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc, thời gian qua, Đảng và Nhà nước không ngừng quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho người khuyết tật  và tạo điều kiện cho mọi người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác này cần phải được quan tâm nhiều hơn trong thời gian tới .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *