Tại Trung đoàn Bộ binh 890, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức quán triệt nghị quyết và học tập các chuyên đề sĩ quan năm 2016 cho lực lượng sĩ quan dự bị cấp Đại đội, Tiểu đoàn dự bị động viên các huyện Tam Bình, Bình Tân, Trà ôn và Thị xã Bình Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *