Đội kiểm tra liên ngành số 1 và số 2 Ban chỉ đạo 06 tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *