Ngày 16/5, BTV Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long hội nghị triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ, kết luận của TW và chương trình hành động của Tỉnh ủy cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên ở các chi – đảng bộ trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *