Sáng nay(29/6), Cục thuế Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế  lần  thứ  I –  năm 2020. Đây là hoạt  động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp , tổ chức kinh tế gặp  gỡ, phản ánh những vướng mắc – khó khăn, để thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *