Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện nếu lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đặc biệt là để xảy ra tập trung đông người nơi cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *