Sáng nay , Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long đã tổ chức  Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 . Các vấn đề về công khai  trong quản lý – điều hành doanh nghiệp , minh bạch trong quản lý tài chính và thực hiện việc thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các cổ đông tập trung thảo luận. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *