Nhằm thể hiện lòng yêu nước cũng như góp phần thiết thực bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, sáng nay, Công ty Bảo việt nhân thọ Vĩnh Long đã tổ chức chương trình vận động cán bộ nhân viên và khách hàng hướng về biển Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *