Theo kết chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long nêu năm 2011, toàn tỉnh có hơn 14.195 ha đất canh tác kém an toàn khi có lũ lớn thì trong đợt cao điểm của đỉnh lũ năm 2018 mặc dù mực nước dâng cao vượt báo động 3 nhưng số diện tích bị ảnh hưởng ngập nước chưa tới 2.500 ha, cho thấy hệ thống đê bao thủy lợi của tỉnh có khả năng ngăn lũ lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *