Sáng nay, Sở Xây dựng Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư trên 1.197 tỷ đồng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *