Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *