Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực xây dựng và tăng cường công tác thanh – kiểm tra, xử lý vi phạm… nên số vụ vi phạm, số vụ tai nạn lao động trên lĩnh vực xây dựng có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc đảm bảo an toàn đối với những công trình, dự án xây dựng quy mô lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *