Hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long vừa tổ chức chuyến về nguồn tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Chuyến về nguồn này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên của Đài.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *