Ngày 01-4 tới đây, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5. Cùng với cả nước tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *