Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa Ban hành Chỉ thị số 03 chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tách thửa, hợp thửa đất để hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *