Nhiều năm qua, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh Vĩnh Long luôn ở mức thấp dưới 1% và số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chỉ đạt 1,8 con. Để nâng tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và kéo giảm sự già hóa dân số, Vĩnh Long đang đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động người dân sinh đủ 2 con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *