Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng nay, các khu dân cư trên địa bàn thành phố Vĩnh Long đã đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *