Mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 84 tuổi, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014,  sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *