Đến nay, tình trạng kinh doanh thịt heo tự phát trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *