Công trình xây dựng kè chống sạt lở đường mé sông khu vực chợ Vĩnh Long – Đoạn từ nhà lồng chợ cá đến bến tàu khách TPVL triển khai thi công từ tháng 10/ 2016. Công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông góp phần ổn định đời sống của các hộ dân tại khu vực này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công đã gây nứt tường một số nhà dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *