Phòng Cảnh Sát giao thông vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra trên tuyến quốc lộ qua tỉnh Vĩnh Long. Đối tượng kiểm tra là người điều khiển phương tiện vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên và vận tải hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *